Verdieping

Hier vindt u de publicaties van de GGD-monitors van jeugd en volwassenen.
Trends in gewichtsklassen 2012-2015
Het percentage overgewicht en obesitas daalt vooral bij 5- en 10-jarige kinderen. Binnen deze leeftijdsgroep zien we de grootste daling onder Amsterdamse kinderen met een Marokkaanse en Turkse achtergrond.
Outcome Monitor Gewicht Jeugd rapport 2017
Minder kinderen met overgewicht en obesitas in Amsterdam.
Jeugd en genotmiddelen 2016
Van de 16- t/m 18-jarige leerlingen uit klas 5 en 6 van de havo en het vwo in Amsterdam heeft 60% in de afgelopen maand alcohol gedronken. Een kwart gebruikte in de afgelopen maand cannabis. Vier procent van de leerlingen heeft in de afgelopen maand XTC gebruikt.

Jeugd

Trends in gewichtsklassen 2012-2015
Het percentage overgewicht en obesitas daalt vooral bij 5- en 10-jarige kinderen. Binnen deze leeftijdsgroep zien we de grootste daling onder Amsterdamse kinderen met een Marokkaanse en Turkse achtergrond.
Outcome Monitor Gewicht Jeugd rapport 2017
Daling aandeel én aantal kinderen met overgewicht in Amsterdam.
Trends in borstvoeding 2009-2015
Moeders van Amsterdamse zuigelingen starten vaker met het geven van borstvoeding dan zes jaar geleden. Ook geeft een groter deel nog borstvoeding als hun baby zes maanden is. Alle etnische groepen laten in 2015 een verbetering zien ten opzichte van 2009.
Jeugd en genotmiddelen 2016
Van de 16- t/m 18-jarige leerlingen uit klas 5 en 6 van de havo en het vwo in Amsterdam heeft 60% in de afgelopen maand alcohol gedronken. Een kwart gebruikte in de afgelopen maand cannabis. Vier procent van de leerlingen heeft in de afgelopen maand XTC gebruikt.
Outcome Monitor Gewicht Jeugd rapport 2016
Daling aandeel én aantal kinderen met overgewicht in Amsterdam