Een ogenblik geduld a.u.b.

Leefstijl, welzijn, leefomgeving en gezondheid

Bekijk hier cijfers over de gezondheid en leefstijl van Amsterdammers en Amstellanders. Zoek op thema, selecteer een doelgroep en ontdek verschillen tussen stadsdelen.

Databank

Vind cijfers over de gezondheid van Amsterdammers en Amstellanders.

Ga naar Databank

Rapporten en factsheets

Lees uitgebreide informatie over onderzoeken, per thema, leeftijdscategorie en periode.

Ga naar rapporten en factsheets

Nieuws

 • Hoe gaat het met Amsterdamse jongeren?

  / Hanna Neve

  In het najaar van 2023 vulden meer dan 5000 Amsterdamse jongeren de vragenlijst in van de tweede landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd. Ze beantwoordden vragen over hun mentale en fysieke gezondheid, middelengebruik en eenzaamheid, en over sporten, voeding en sociale veiligheid. Wat zijn opvallende uitkomsten?

  Opvallende uitkomsten

  • Er is een daling zichtbaar van de ervaren gezondheid ten opzichte van 2021 tijdens de coronaperiode
  • De mentale gezondheid is sinds 2021 niet verbeterd, bij stress zelfs verslechterd
  • Meer Amsterdamse jongeren lopen risico op problematisch sociale media gebruik
  • Meer Amsterdamse jongeren worden op school gepest en minder jongeren geven aan het normaal te vinden dat ‘twee mensen van hetzelfde geslacht op elkaar verliefd zijn’
  • Meisjes scoren op vrijwel alle gemeten kenmerken van mentale gezondheid ongunstiger dan jongens.
  • Het aandeel Amsterdamse jongeren dat sport bij een club of sportschool is gestegen van 70% in 2021 naar 73% in 2023.
  • Amsterdamse jongeren hebben meer vertrouwen in de toekomst dan jongeren in de rest van het land.

  Bekijk hier meer cijfers.

  Aanpak onderzoek

  Voor het onderzoek zijn digitale vragenlijsten afgenomen onder leerlingen van 41 scholen voor regulier voortgezet onderwijs in de regio Amsterdam – Amstelland.  Van de jongeren volgt 38% vmbo en 62% havo of vwo. Het aandeel tweede- en vierdeklassers is beide 50%.  En voor veel thema’s zijn landelijke cijfers beschikbaar. Deze resultaten worden vergeleken met de vorige meting: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Dit was een extra meting om de impact van de coronapandemie op de gezondheid en het welbevinden van jongeren te volgen.


  Achtergrond Gezondheidsmonitor Jeugd
  De landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzichten in de gezondheid van jongeren op landelijk niveau, maar ook op gemeentelijk, stadsdeel- en zelfs op schoolniveau. Gemeenten, stadsdelen en scholen voor voortgezet onderwijs kunnen hiermee hun gezondheidsbeleid vormgeven en rekening houden met specifieke problemen en behoeften. Het onderzoek wordt iedere vier jaar gehouden, met een extra meting in 2021 naar de impact van de coronapandemie. Het onderzoek werd in opdracht van gemeenten uitgevoerd door alle GGD’en, samen met GGD GHOR Nederland en het RIVM.


  Contact en meer informatie

  Voor vragen over data of meer informatie over het onderzoek mail naar gezondheidinbeeld@ggd.amsterdam.nl

   

 • Nu nog beter in beeld: gezondheid Amsterdammers en Amstellanders

  / Hanna Neve

  De website Gezondheid in Beeld (GiB) is vernieuwd. Op deze website vindt u cijfers, informatie en verhalen over de gezondheid en het welzijn van Amsterdammers en Amstellanders.

  Gebruiksvriendelijker
  De vernieuwde website zorgt ervoor dat u nu nog makkelijker kunt selecteren op stadsdeel, gebied en leeftijdscategorie. Ook vindt u thema’s zoals middelengebruik, vaccinatiegraad en mentale gezondheid in een dashboard. En heel bijzonder en uniek: u kunt nu ook de cijfers van stadsdelen met elkaar vergelijken.

  Gegevens
  Gezondheid in Beeld bevat gegevens van monitors en registraties die GGD Amsterdam uitvoert onder verschillende leeftijdsgroepen: kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen en ouderen.

  Resultaten Gezondheidsmonitor Jeugd 2023
  Een van de onderzoeken waar de resultaten net van bekend zijn is de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Ontdek hoe het gaat met jongeren van 13 tot en met 16 jaar in Amsterdam en Amstelland. Bijvoorbeeld op het gebied van mentale en fysieke gezondheid, het gebruik van digitale media en ervaren sociale veiligheid.

  Meer informatie
  Gezondheidsmonitors

   

   

 • Resultaten Gezondheidsmonitor Jeugd 2023: nieuwe inzichten en uitdagingen

  / Hanna Neve

  Vandaag [28 mei] zijn de resultaten bekendgemaakt van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 van GGD Amsterdam. Lenette Rietveld en Miyase Çetin, onderzoekers bij de GGD, delen hun ervaringen met deze tweede Gezondheidsmonitor Jeugd. Ook geven ze een inkijkje in de resultaten die belangrijk zijn voor de gezondheid van de jeugd (13-16-jarigen) in Amsterdam.

  Lenette Rietveld werkt sinds 2017 bij GGD Amsterdam en heeft meer dan zes jaar ervaring met gezondheidsonderzoek bij jeugd. Ze is hoofdonderzoeker van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Lenette: “Ik wil mijn steentje bijdragen aan de gezondheid van mensen. Na mijn studie Gezondheidswetenschappen werkte ik als welzijnswerker in achterstandswijken. Vanuit het welzijnswerk rolde ik in het onderzoek.”

  Miyase Çetin werkt iets langer dan een jaar als onderzoeker bij GGD Amsterdam. Ze heeft meegewerkt aan de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Miyase: “Vooral onderzoek en preventie spreken mij aan in de zorg. Na een masteropleiding aan de VU Amsterdam begon ik mijn eerste volwassen, maar tijdelijke baan als data-analist bij een andere GGD. Omdat ik in Amsterdam woon en wil werken, solliciteerde ik op deze functie en kreeg deze baan.”

  Tweede gezondheidsmonitor jeugd

  Een gezondheidsmonitor is een belangrijk instrument om de gezondheid van mensen in kaart te brengen. Lenette: “We zijn nu een jaar bezig met deze gezondheidsmonitor. Veel tijd ging daarbij naar de werving van scholen. Goede contacten met scholen zijn belangrijk, want zij moeten de vragenlijsten laten invullen door hun leerlingen.”

  De eerste gezondheidsmonitor vond plaats tijdens de coronaperiode. "We hebben toen samen met de Gezonde School Adviseurs alle scholen in de regio Amsterdam-Amstelland benaderd. Het was belangrijk om te weten hoe het met de jeugd ging. Nu willen we weten of alles hersteld is," zegt Lenette.

  De vragenlijst bevat een aantal vaste vragen over onder andere algemene gezondheid, mentale gezondheid en gebruik van digitale media, waaraan later ook vragen over thema’s als slaap, voeding en seksualiteit zijn toegevoegd.

  Resultaten

  De resultaten van de tweede Gezondheidsmonitor Jeugd leveren kostbare inzichten op. “Het roken is iets toegenomen onder jongeren van 13 tot en met 16 jaar. Dat hadden we niet verwacht. Naast het roken neemt ook de stress toe onder de jeugd.” Lenette: “Vooral de havo- en vwo-leerlingen en meisjes krijgen stress van school en huiswerk.” Onze eerste meting was tijdens corona, daarom hoopten we dat de mentale problemen zoals eenzaamheid en psychische klachten een dipje zou zijn, maar dat is niet zo. Het is hetzelfde gebleven” zegt Lenette.

  “Een zorgwekkende bevinding is de afname van acceptatie van verliefdheid tussen hetzelfde geslacht,” vertelt Lenette: “Dat hadden we echt niet verwacht. We dachten eerst dat we een fout hadden gemaakt, maar andere GGD’ en zagen hetzelfde resultaat.”

  Wat betekent de Gezondheidsmonitor Jeugd voor de Amsterdammer?

  De Gezondheidsmonitor heeft niet direct invloed op de Amsterdammer, maar de resultaten zijn bedoeld voor beleidsmakers en de gemeente. “Wij geven deze kennis uit onderzoek aan hen en zij kijken vervolgens wat er mogelijk is om de gezondheid van de jeugd te verbeteren,” zegt Miyase. “Het geld moeten beleidsmakers ongelijk verdelen, zodat er gelijke kansen ontstaan. Maar daarvoor moet je het probleem eerst in beeld hebben,” voegt Lenette toe.

  De samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is ook belangrijk. “Bij deze tweede gezondheidsmonitor hebben we nog meer samengewerkt met JGZ. Zo hebben jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen een bijdrage geleverd aan de opzet van de vragenlijst, de werving en de rapportages. JGZ heeft toegang tot alle scholen, wat nodig is om het onderzoek tot een succes te brengen,” zegt Lenette.

  Waardevolle inzichten

  De tweede Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 biedt waardevolle inzichten in de gezondheid van jongeren van 13 tot en met 16 jaar. Dankzij de inzet van gezondheidswetenschappers als Lenette Rietveld en Miyase Çetin kunnen beleidsmakers en de gemeenten in de regio Amsterdam- Amstelland gerichte maatregelen nemen om de gezondheid en het welzijn van de jeugd te verbeteren. Het onderzoek laat zien waar dingen beter kunnen. Het helpt ook bij het maken van plannen voor de gezondheidszorg in de toekomst.

  Bekijk hier de resultaten van de Gezondheidsmonitor jeugd 2023.

  Op dit moment doen we ook onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar. Tot en met 7 juli 2024 kunnen alle jongvolwassenen de online vragenlijst invullen.