Een ogenblik geduld a.u.b.

Hoe gaat het met Amsterdamse jongeren?

door Hanna Neve

In het najaar van 2023 vulden meer dan 5000 Amsterdamse jongeren de vragenlijst in van de tweede landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd. Ze beantwoordden vragen over hun mentale en fysieke gezondheid, middelengebruik en eenzaamheid, en over sporten, voeding en sociale veiligheid. Wat zijn opvallende uitkomsten?

Opvallende uitkomsten

  • Er is een daling zichtbaar van de ervaren gezondheid ten opzichte van 2021 tijdens de coronaperiode
  • De mentale gezondheid is sinds 2021 niet verbeterd, bij stress zelfs verslechterd
  • Meer Amsterdamse jongeren lopen risico op problematisch sociale media gebruik
  • Meer Amsterdamse jongeren worden op school gepest en minder jongeren geven aan het normaal te vinden dat ‘twee mensen van hetzelfde geslacht op elkaar verliefd zijn’
  • Meisjes scoren op vrijwel alle gemeten kenmerken van mentale gezondheid ongunstiger dan jongens.
  • Het aandeel Amsterdamse jongeren dat sport bij een club of sportschool is gestegen van 70% in 2021 naar 73% in 2023.
  • Amsterdamse jongeren hebben meer vertrouwen in de toekomst dan jongeren in de rest van het land.

Bekijk hier meer cijfers.

Aanpak onderzoek

Voor het onderzoek zijn digitale vragenlijsten afgenomen onder leerlingen van 41 scholen voor regulier voortgezet onderwijs in de regio Amsterdam – Amstelland.  Van de jongeren volgt 38% vmbo en 62% havo of vwo. Het aandeel tweede- en vierdeklassers is beide 50%.  En voor veel thema’s zijn landelijke cijfers beschikbaar. Deze resultaten worden vergeleken met de vorige meting: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Dit was een extra meting om de impact van de coronapandemie op de gezondheid en het welbevinden van jongeren te volgen.
Achtergrond Gezondheidsmonitor Jeugd
De landelijke Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzichten in de gezondheid van jongeren op landelijk niveau, maar ook op gemeentelijk, stadsdeel- en zelfs op schoolniveau. Gemeenten, stadsdelen en scholen voor voortgezet onderwijs kunnen hiermee hun gezondheidsbeleid vormgeven en rekening houden met specifieke problemen en behoeften. Het onderzoek wordt iedere vier jaar gehouden, met een extra meting in 2021 naar de impact van de coronapandemie. Het onderzoek werd in opdracht van gemeenten uitgevoerd door alle GGD’en, samen met GGD GHOR Nederland en het RIVM. 
Contact en meer informatie

Voor vragen over data of meer informatie over het onderzoek mail naar gezondheidinbeeld@ggd.amsterdam.nl